Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Struktura povprečnih izdatkov tujih enodnevnih obiskovalcev in tranzitnih potnikov Podatki v PC-Axis formatu