Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Povprečni dnevni izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev in tranzitnih potnikov Podatki v PC-Axis formatu