Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Tuji tranzitni potniki po značilnostih prihoda in državi prebivališča Podatki v PC-Axis formatu