Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Tuji turisti po značilnostih prihoda in bivanja v Sloveniji po državah prebivališča Podatki v PC-Axis formatu