Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Turistična potovanja po značilnostih potovanj, letno Podatki v PC-Axis formatu