Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Turistična potovanja po značilnostih potovanj, četrtletno Podatki v PC-Axis formatu