Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Razlogi prebivalcev za neodhod na zasebno potovanje, letno Podatki v PC-Axis formatu