Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Udeleženost prebivalcev na turističnih potovanjih, četrtletno Podatki v PC-Axis formatu