Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Nastanitvena statistika, letni podatki Podatki v PC-Axis formatu