Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Nastanitvena statistika, mesečni podatkiPodatki v PC-Axis formatu