Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Letni podatki o industrijski proizvodnji in prodaji Podatki v PC-Axis formatu