Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Indeksi industrijske proizvodnje, zalog in produktivnosti dela v industriji Podatki v PC-Axis formatu