Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih (povprečje 2010=100), 2000-2017 Podatki v PC-Axis formatu