Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Indeksi cen življenjskih potrebščin (COICOP) - arhivski podatkiPodatki v PC-Axis formatu