Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na tujem trgu Podatki v PC-Axis formatu