Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Nefinančna sredstva (ESR 2010) Podatki v PC-Axis formatu