Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Nefinančni sektorski računi (ESR 2010) Podatki v PC-Axis formatu