Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Input-output tabele, tabele ponudbe in porabe (ESR 1995) Podatki v PC-Axis formatu