Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Bruto domači proizvod, četrtletni podatki (ESR 2010) Podatki v PC-Axis formatu