Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Ovadene polnoletne osebe, 2006-2012 Podatki v PC-Axis formatu