Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Dejavnost produkcije filmov in videofilmov, 2004-2014 Podatki v PC-Axis formatu