Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Dejavnost distribucije filmov in videofilmov, 2004-2014 Podatki v PC-Axis formatu