Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Kinematografska dejavnost, 2004-2014 Podatki v PC-Axis formatu