Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Dejavnost šolskih knjižnic, 2006-2012 Podatki v PC-Axis formatu