Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so v institucionalnem varstvu, 2006-2014 Podatki v PC-Axis formatu