Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Štipendisti- izbrani kazalniki, 2008-2014 Podatki v PC-Axis formatu