Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Udeležba po stopnji urbanizacije stalnega bivališča Podatki v PC-Axis formatu