Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Udeležba po zaposlitvenem statusu Podatki v PC-Axis formatu