Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Srednješolsko izobraževanje odraslih Podatki v PC-Axis formatu