Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih Podatki v PC-Axis formatu