Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Otroci vključeni v vrtce Podatki v PC-Axis formatu