Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Kazalniki dohodka in revščine (SILC), z dohodkom v naravi, 2005-2012 Podatki v PC-Axis formatu