Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Razpoložljiva sredstva gospodinjstev (APG), 2000-2012 Podatki v PC-Axis formatu