Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Kazalniki dohodka in revščine (APG), 1997-2004 Podatki v PC-Axis formatu