Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Splošno zadovoljstvo z življenjem (SILC) Podatki v PC-Axis formatu