Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Povprečne mesečne plače (januar 2005 do oktober 2015) Podatki v PC-Axis formatu