Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, letni podatki do 2016 Podatki v PC-Axis formatu