Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Opravljene delovne ure Podatki v PC-Axis formatu