Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Strukturna statistika plač - letni podatki Podatki v PC-Axis formatu