Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Delovne migracije, letni podatki Podatki v PC-Axis formatu