Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Delovno aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki Podatki v PC-Axis formatu