Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Mladi na trgu dela, 2016 Podatki v PC-Axis formatu