Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Aktivno prebivalstvo po raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo - letni podatki Podatki v PC-Axis formatu