Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 Podatki v PC-Axis formatu