Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Socioekonomske značilnosti prebivalstva, 2005-2010 Podatki v PC-Axis formatu