Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015 Podatki v PC-Axis formatu