Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev - odseljeni Podatki v PC-Axis formatu