Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev - priseljeni Podatki v PC-Axis formatu