Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Družine, statistične regije Podatki v PC-Axis formatu