Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Gospodinjstva, statistične regije Podatki v PC-Axis formatu